Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos autori ZAB Tamberga & Partneri papildinājuši un atbilstoši aktualizējuši 3. nodaļu «Būvniecības process un līgumi», 6. nodaļu «Darba līgums, uzņēmuma līgums, līgums par pakalpojuma sniegšanu un patapinājuma līgums» un 8. nodaļu «Dažādi līgumi».

Rokasgrāmatas 6. nodaļā «Darba līgums, uzņēmuma līgums, līgums par pakalpojuma sniegšanu un patapinājuma līgums» iekļauts jauns darba līguma projekts, kas piemērots gadījumam, kad darba devējs atbilst likumā noteiktajiem kritērijiem un attiecīgi ir izvēlējies kļūt par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju. Šajā līgumā un tā komentāros tiks atbildēts uz jautājumiem:

  • Kādiem kritērijiem uzņēmumam ir jāatbilst, lai tas varētu izvēlēties maksāt mikrouzņēmuma nodokli?
  • Kas ir jādara pirms kļūšanas par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju, skatoties caur darba attiecību jautājumu prizmu?
  • Vai un kā tas viss ietekmē darba līguma slēgšanu?

Rokasgrāmatas 3. un 8. nodaļā ir aktualizēta informācija atbilstīgi normatīvo aktu izmaiņām, savukārt 8. nodaļā ievietots jauns brīdinājuma par juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu paraugs un tā komentāri.