Rokasgrāmatā ir ietverti vairāku jaunu līgumu paraugi ar autoru, ZAB Tamberga&Partneri, komentāriem:

  • Priekšlīgums par nekustamā īpašuma nomas līguma noslēgšanu;
  • Dzīvokļa īres līgums;
  • Darbinieku pārejas līgums;
  • Darba līgums (akorda alga).