«Noslēdzies 2016. gads – pirmais gads, kad grāmatveži sagatavos gada pārskatu pēc jaunās normatīvās bāzes. Šajos papildinājumos ir veiktas korekcijas sadaļās, kas skar jautājumus par gada pārskata apjomu, sagatavošanas principiem, shēmas, parakstīšanu, apstiprināšanu, pārbaudi un iesniegšanu. Ir veiktas arī redakcionālas izmaiņas un precizētas atsauces uz normatīvajos dokumentos noteiktajām prasībām,» tā jaunākos papildinājumus skaidro rokasgrāmatas autors grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmums Grant Thornton Baltic.

Lai saprastu, kādas likumā noteiktās prasības un atvieglojumi ir piemērojami konkrētam uzņēmumam šajā gadā, ir jāsaprot, kurā grupā komercsabiedrība ietilpst. Tāpēc pirms ķeraties klāt gada noslēguma darbiem iesakām izlasīt papildināto 2.1. nodaļu «Gada pārskata sastāvdaļas». Savukārt 4.1. «Bilance. Bilances formāts» un 4.3. «Peļņas un zaudējumu aprēķins un tā formāti» ir sniegtas jaunās bilances  un peļņas vai zaudējumu aprēķina shēmas. Tāpat būtiskas izmaiņas ir par gada pārskatu parakstīšanu, pārbaudi un iesniegšanu, ar ko var iepazīties 2.5. nodaļā «Finanšu pārskatu parakstīšana, pārbaude, apstiprināšana un iesniegšana».

«Lai gan izmaiņas likumā ir vērstas, lai saskaņotu prasības visā Eiropas Savienībā un atvieglotu administratīvo slogu mazām sabiedrībām, tomēr daudzas lietas nepatīkami pārsteidza grāmatvežus un nav skaidri saprotamas. 2016. gada jūnijā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 399, kas nosaka kādam jāizskatās gada pārskata pielikuma elektroniskajam norakstam. Noraksts nevar saturēt vairāk informācijas nekā ir pašā pamatdokumentā, tātad līdz ar šo noteikumu prasības ir jāievēro arī gada pārskata, kas sagatavots papīra formā vai kā citādi elektroniski, pielikuma saturā. Nozares speciālistus satrauc apstāklis, ka noteiktās prasības ir pārāk detalizētas un ar nepacietību gaidām jaunās formas Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā. Tā kā līdz sūtījuma sagatavošanai mums nebija pieejamas jaunās EDS veidlapas, tad gada pārskata paraugus sagatavosim un nosūtīsim 2017. gada pirmajā sūtījumā,» papildinājumu būtību turpina skaidrot autors Grant Thornton Baltic.

Plašāk par visām minētajām izmaiņām skatiet rokasgrāmatas daudzajās aktualizētajās nodaļās!