«Rokasgrāmatas abonentiem pieejams turpinājums Gada pārskatu likuma un jaunā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma salīdzinājumam (sk. 2.6. nodaļas «Izmaiņas – Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums» turpinājumu). Šoreiz ir salīdzināta sadaļa par naudas plūsmas pārskatu, pašu kapitāla kustības pārskatu, finanšu pārskatu pielikumu un atvieglojumiem mikrosabiedrībām. Pēc rokasgrāmatas lietotāju ieteikuma ir pievienoti arī komentāri par būtiskākajām izmaiņām (2.7. nodaļa «Komentāri par Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu»), skaidro rokasgrāmatas autors grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmums Grant Thornton Rimess.

Komentāros par Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu skatīti šādi aspekti:

 • starptautisko grāmatvedības standartu piemērošana;
 • likuma piemērošanas noteikumi, skaidrojot šādas būtiskākās izmaiņas, kas ir spēkā ar šo gadu:
  • pamatlīdzekļu un citu ilgtermiņa ieguldījuma objektu uzrādīšana un novērtēšana;
  • debitoru, uzkrājumu, uzkrāto ienākumu un uzkrāto saistību uzskaites un novērtēšanas kārtība;
  • slēguma finanšu pārskatu sagatavošanas kārtība;
  • kārtība, kādā sagatavot starpperioda finanšu pārskatu;
 • gada pārskatu pārbaude;
 • gada pārskatu apstiprināšana un iesniegšana.

Savukārt 1.4. nodaļā «Spēkā esošas izmaiņas normatīvajos aktos par grāmatvedības kārtošanu un organizēšanu» padziļināti skaidroti iepriekšējie grozījumi, proti, ka par naudas izdevumu apliecinošu dokumentu var izmantot čeku bez saņēmēja rekvizītiem vērtībā līdz 29 eiro (bez PVN), par debitoru un kreditoru atlikumu ārvalstu valūtās pārrēķinu eiro, par noteiktajiem limitiem eiro paredzētajiem atbrīvojumiem no grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādāšanas (saskaņā ar MK noteikumu Nr. 585 «Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju» 2013. gada 15. oktobra grozījumiem).

Lūkojoties uz šī gada rokasgrāmatas papildinājumiem, autors Grant Thornton Rimess norāda: «2016. gadā esam ieplānojuši daudzus papildinājumus un korekcijas visās rokasgrāmatas sadaļās ar piemēriem, komentāriem.»

Turklāt mēs, «Dienas Bizness» Rokasgrāmatu nodaļa, lepojamies, ka jau otro gadu pēc kārtas Grant Thornton ir ieguvis International Accounting Bulletin balvu kā pasaules gada «Darba devējs». Pasniedzot balvu, Grant Thornton tika slavēts par pārliecību, ka laimīgs darbinieks sniegs lielisku pakalpojumu un pieredzi savam klientam.

Vērtējot Grant Thornton ieguldījumu, žūrijas komisija norādīja: «Dažādu iniciatīvu piemērs ir Global Jam, kas tika uzsākts 2014. gadā. Šajā trīs dienu tiešsaistes notikumā Grant Thornton aicināja piedalīties visus 40 000 darbiniekus no 130 valstīm, lai dalītos ar idejām un viedokļiem par organizācijas nākotni. Piereģistrējās 14 000 cilvēku, un 34% no tiem izteica savus komentārus, veicot 13 000 ierakstu. No šiem komentāriem Grant Thornton izstrādāja virkni pasākumu un iniciatīvu, piemēram, globālu elastīga darba instrumentu kopumu, lai palīdzētu ieviest elastīga darba laika principus lokālajās dalībfirmās.»

Tāpat arī Grant Thornton izveidoja «Interešu izrādīšanu», lai informētu interesentus par darba iespējām kādā no Grant Thornton dalībfirmām citā valstī, un programmu «Iluminācijas izaugsmei», lai veidotu koučinga iemaņas un kultūru.