Grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmuma Grant Thornton Rimess speciālisti ir sagatavojuši jaunākos papildinājumus «Grāmatvedības rokasgrāmatai», aktualizējot

  • normatīvajos aktos noteiktos rādītājus un limitus eiro;
  • informāciju saistībā ar vieglā autotransporta izmaksu uzskaiti.

Veiktā aktualizācija ir saistīta ar šādām rokasgrāmatas nodaļām un apakšnodaļām:

  • 2.5. «Finanšu pārskatu apstiprināšana»;
  • 4.4. «Pārdošanas ienākumu uzskaite»;
  • 4.6. «Naudas plūsmas pārskats»;
  • 4.12. «Vadības ziņojums»;
  • 5.2. «Atskaitīšanās par segmentiem»;
  • 5.13. «Informācijas atklāšana par saistītajām pusēm» – īpaši 5.23.2. «Reprezentatīvs vieglais automobilis», 5.23.3. «Degvielas iegādes izmaksas», 5.23.6. «Darbinieka privātā transportlīdzekļa izmantošana darba vajadzībām»;
  • 9.2.3. «Skaidras naudas līdzekļu deklarēšana».

Tāpat arī atbilstoši jaunākajiem grozījumiem aktualizēts likums «Par grāmatvedību» un Konsolidēto gada pārskatu likums.