Grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmuma Grant Thornton Rimess speciālisti ir sagatavojuši jaunākos papildinājumus «Grāmatvedības rokasgrāmatai», kurā sniedz detalizētu skaidrojumu par atvieglojumiem gada pārskatu sagatavošanu, jo saskaņā ar Gada pārskatu likumu ir paredzēti daudzi atvieglojumi saistībā ar gada pārskata apjomu.

Tāpat arī šajos papildinājumos – 4.13.2. nodaļā – ir ietverti gada pārskatu sagatavošanas paraugu mazajiem uzņēmumiem.