«Grāmatvedības rokasgrāmatā» ir papildināta ar jaunu 6. nodaļu – «Eiro ieviešana».

Rokasgrāmatas autori – grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmums Grant Thornton Rimess – šajā nodaļā detalizēti apraksta eiro ieviešanas regulējumu, kā arī norāda paredzētās izmaiņas likumdošanā, kas attiecas uz grāmatvedības uzskaiti un ir saistītas ar eiro ieviešanu.

Šajā nodaļā abonentizdevuma  autori – Grant Thornton Rimess – viegli un saprotami izskata šadus būtiskus aspektus saistībā ar eiro ieviešanu:

 • Skaidras naudas nomaiņas periodi;
 • Tiesisko instrumentu nepārtrauktība;
 • Noapaļošanas principi;
 • Lata un eiro vienlaicīgas apgrozības periods;
 • Bezskaidrā nauda;
 • Prasības cenu atspoguļošanai;
 • Grāmatvedības uzskaite;
 • Darba alga;
 • Dāvanu kartes;
 • Pamatkapitāls;
 • Valūtas maiņas kurss;
 • Gada pārskatu un finanšu pārskatu sagatavošana.