«Grāmatvedības rokasgrāmatas» jaunākajos papildinājumos ir aktualizēta 5.5. nodaļa «Faktorings», kurā autori – grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmums Grant Thornton Rimess – detalizēti izskata šādu tematiku:

  • faktoringa ar regresa tiesībām uzskaite;
  • faktoringa bez regresa tiesībām uzskaite.

Tāpat arī rokasgrāmatā ir ietverta jauna 10. nodaļa – «Latvijas grāmatvedības standartu (LGS) salīdzinājums ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem (SGS)». Autori šajos papildinājumos iesāk izskatīti un salīdzināt pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaiti – SGS Nr. 7 un SGS Nr. 16.