Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmuma Grant Thornton Rimess speciālisti izstrādājuši materiālu par «Naudas līdzekļu uzskaiti», kurā vienuviet ietvertas galvenās likumdošanas prasības.

Rokasgrāmatas 9. nodaļā «Naudas līdzekļu uzskaite» izskatīta šāda tematika:

  • Naudas līdzekļi
  • Skaidras naudas līdzekļi
  • Kases aparāta un kases dokumentācijas aizpildīšanas vispārīgie nosacījumi
  • Biežāk izmantotie kases operāciju grāmatojumi
  • Skaidras naudas līdzekļu deklarēšana
  • Bezskaidras naudas līdzekļi
  • Bankas operāciju grāmatojumi
  • Naudas līdzekļu inventarizācija
  • Attaisnojuma dokumenti
  • Attaisnojuma dokumenta labojumi