«Grāmatvedības rokasgrāmatas» jaunākajos papildinājumos ir aktualizēta 5.16. nodaļa «Krājumu uzskaite», kurā autori – grāmatvedības un nodokļu konsultāciju uzņēmums SIA Grant Thornton Rimess – detalizēti izskata šādu tematiku:

  • Krājumu uzskaites metodes;
  • Krājumu novērtēšana;
  • Krājumu atzīšana;
  • Preču piegādes dokumenti;
  • Informācijas uzrādīšana finanšu pārskatos.