Rokasgrāmatas jaunākie papildinājumi, kurus abonenti saņems marta beigās, aktulizēti ar jaunu nodaļu «Eiropas Savienības finansēto projektu finanšu uzskaite». Grant Thornton Rimess speciālisti sniedz skaidrojumus par šādu tematiku:

  • Eiropas Savienības finansēto projektu uzskaite grāmatvedībā;
  • ar projektu saistīto izmaksu klasifikācija;
  • vispārējās prasības attiecināmo izmaksu pamatojošo dokumentu noformēšanai;
  • bankas norēķinu konta atvēršana;
  • kontu plāns;
  • saņemtā finansējuma atspoguļošana grāmatvedības uzskaitē;
  • projekta dokumentācijas uzglabāšana;
  • projektu pārbaudes.

Tāpat arī rokasgrāmatā atspoguļoti piemēri Eiropas Savienības finansējumu grāmatojumiem un grāmatvedības kontu plāna paraugs.