Jaunumi dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtībā!
Rokasgrāmatas vadošā autore Dr.oec. Ieva Kalve šajos papildinājumos skaidro 2017. gada februāra grozījumus MK noteikumos Nr. 914 «Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība»:

 • Kā noformējams dokumentu atvasinājumu kopums?
 • Kas mainījies apliecinājuma uzraksta noformējumā?
 • Kādas izmaiņas, veidojot dokumentu norakstus?
 • Kā rīkoties, ja nav vietas apliecinājuma uzrakstam?
 • Kā vizuāli atšķiras privātpersonas un juridiskas personas noformēts dokumenta atvasinājuma pareizības apliecinājuma uzraksts?

Ir arī bēdīgā ziņa – Latvijā vairs nav spēkā oficiāls saīsinājumu saraksts.
To kompensēt cenšas divas labās ziņas:

 • kopš 1. aprīļa tiesām var iesniegt dokumentus un to paketes ar drošo elektronisko parakstu;
 • PDF formāta elektroniskajos dokumentos ar drošo parakstu var iekļaut arī personas paraksta vizuālo atveidu.

To visu detalizēti skaidro autore Ieva Kalve.

Savukārt autore Karīna Platā, juriste un personāla vadības speciāliste, papildinājusi 7. nodaļu «Personāla dokumentu pārvaldība darba tiesisko attiecību jomā». Jāņem vērā, ka Darba likums regulē vispārējās darbinieka un darba devēja savstarpējās darba tiesiskās attiecības, taču ikdienā šo regulējumu precizē ar personāla dokumentu pārvaldību. Papildinājumi «Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatā» piedāvā labo praksi un ieteikumus tieši ikdienas jautājumu risināšanā. Šajos papildinājumos:

 • Vai personāla dokumenti jānoformē valsts valodā?
 • Pieteikuma vēstule un motivācijas vēstule – kādas ir to atšķirības?
 • Vai caurlaidi un darba telpu atslēgas var uzskatīt par materiālo vērtību?
 • Kā privātajā sektorā var izmantot MK noteikto amata aprakstu?
 • Kādos trīs gadījumos darbinieku var nosūtīt uz veselības pārbaudi?
 • Vai, nosūtot darbinieku uz obligāto veselības pārbaudi, papildus kartes aizpildīšana un izsniegšana darbiniekam jāizdod ar rīkojumu? Vai tas nerada lieku birokrātiju?
 • Kā darba līgumā var risināt pušu (darba devēja un darbinieka) vienošanās?

Tāpat arī atgādinām, ka rokasgrāmatā ir pieejams paraugs, kā veidot jauno amatu aprakstu, un atbildes uz pārējām izmaiņām, kas saistītas ar to! Autore: dokumentu un pārvaldības eksperte Ilga Robežniece. Atcerieties, ka valsts tiešās pārvaldes iestādēm amata apraksts ir obligāts personāla dokuments.