«Daļai cilvēku vārds «atvasinājums» izraisa šausmas, jo saistās vai nu ar kaut kad iepriekš pārciestām matemātiskas dabas problēmām, vai kafijas «otro atvasinājumu», kas parasti nav īpaši labs, taču ir arī patiesi lielisks jēdziens dokumentu pārvaldībā – «dokumenta oriģināla atvasinājums», kas precīzi izsaka šādu dokumentu būtību.

Ja līdz 2010. gadam visa informācija par dokumentu atvasinājumiem bija vienuviet – tā laika dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumos – tad tagad ir nepieciešams izmantot divus avotus,» tēmas aktualitāti akcentē rokasgrāmatas autore Ieva Kalve, Dr.oec., Rīgas Stradiņa universitātes docente.

Tāpat arī autore Ieva Kalve sniedz praktiskus padomus par šādiem jaunumiem:

 • Personu apliecinošos dokumentus nedrīkst kopēt. «Ticējums» vai patiesība?
 • Dokumentu atvasinājumu pakete! Kā to noformēt?

Jāatzīmē, ka izmaiņas ir saistītas ar grozījumiem Dokumentu juridiskā spēka likumā, kas stājas spēkā jau ar 2017. gada 1. janvāri. Ko un kā darīt ar jauno gadu dokumentu atvasinājumu pareizības apliecinājumu jomā? Plašāk lasiet rokasgrāmatas 2.4. nodaļas «Dokumenta principiālās daļas» 2.4.3. apakšnodaļas «Rekvizīti» tēmā «Speciālos gadījumos lietojamie juridiskā spēka rekvizīti»!

Arī amatu aprakstu izstrādē ir izmaiņas, kas rokasgrāmatā iekļautas atbilstoši jaunākajiem grozījumiem!

 • Kādi normatīvie akti saistīti ar amatu aprakstu izstrādi?
 • Kā izmantot profesiju standartu?
 • Kāda ir amatu kataloga nozīme?
 • Kāds ir amata apraksta saturiskais ietvars?
 • Kā praktiski veikt amata apraksta izstrādāšanu?
 • Un kā veidot amata aprakstu atbilstoši jaunajiem noteikumiem?

Paraugu, kā veidot jauno amatu aprakstu, un atbildes uz pārējām izmaiņām, kas saistītas ar to, sniedz dokumentu un pārvaldības eksperte Ilga Robežniece.

Izmantojiet 10.1. «Amatu aprakstu izstrāde»:

 • 10.1.1. «Normatīvo aktu raksturojums»;
 • 10.1.2. «Profesiju standarts un tā izmantošana»;
 • 10.1.3. «Amatu klasifikācija»;
 • 10.1.4. «Amata apraksta saturiskais ietvars»;
 • 10.1.5. «Amata apraksta izstrādāšana»;
 • 10.1. pielikums – «Amatu izstrāde (paraugs)».