Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos autore Dr. oec. Ieva Kalve, dokumentu pārvaldības eksperte, sagatavojusi jaunu nodaļu «Elektroniskie paraksti un dokumenti».

Lai gan pēdējo gadu laikā elektroniskie dokumenti un elektroniskā pārvalde jeb e-pārvalde ir kļuvusi par diezgan bieži minētu jēdzienu Latvijas sabiedrībā, presē un valdības diskusijās, tomēr šķiet, ka liela daļa vēl īsti neizprot ne to būtību, ne arī to, kāpēc tie ir nepieciešami un kas tiks iegūts ieviešanas rezultātā. Tieši tāpēc autore saistoši skaidro šo tēmu, veidojot tās pievilcību un izpratni par to.

I. Kalve skaidro šādus jautājumus, sniedzot praktiskus padomus par tiem:

 • Elektroniskie dokumenti un paraksti – revolūcija dokumentu izstrādē un pārvaldībā  – raksturoti elektronisko dokumentu un parakstu ieguvumi, piemēram, drošība, neierobežots oriģinālu/eksemplāru skaits, laiks un nauda, ērta glabāšana, dabas saudzēšana;
 • Elektroniskie dokumenti un paraksti. DROŠS elektroniskais paraksts – akcentēti dokumentu komponenti, paraksta funkcijas un tas, ko nozīmē «drošs elektroniskais paraksts» – kādas ir tā priekšrocības un kas nav elektroniskais paraksts;
 • E-paraksta nesēju veidi. Kur un kā saņemt e-parakstu?:

  • E-paraksta nesēju veidi;
  • E-paraksts eID kartē;
  • E-paraksts viedkartē;
  • Virtuālais e-paraksts privātpersonām un organizācijām;
 • E-zīmogs – tā ir pilnīgi jauna iespēja, kādas nebija papīra dokumentiem, nosauktas atšķirības no e-paraksta, kā arī funkcijas, kā organizācijas to var izmantot;
 • Vai viss ar e-parakstiem saistītais ir par naudu? Arī atbilde uz šo jautājumu ir pieejama rokasgrāmatas jaunajā nodaļā.

Šī rokasgrāmatas nodaļa tiks turpināta nākamajos papildinājumos, raksturojot, piemēram:

 • parakstāmo dokumentu veidošanu un formātus;
 • situācijas, kad viens parakstītājs ir vienam dokumentam un kad notiek vairāku dokumentu parakstīšana ar vienu parakstu;
 • dokumentu koplietošanas iespējas;
 • izplatītākos mītus, kad drīkst un nedrīkst izmantot elektronisko parakstu.

Savukārt autore Karīna Platā, Darba likuma piemērošanas jautājumu un personāla dokumentu pārvaldības eksperte, ir aktualizējusi un papildinājusi 7. nodaļu «Personāla dokumentu pārvaldība darba tiesisko attiecību jomā», sniedzot atbildes par atvaļinājumu dažādiem aspektiem:

 • Ko darba kārtības noteikumos drīkst norādīt darba devējs, nosakot vispārējo atvaļinājumu piešķiršanas kārtību?
 • Ko darba devējs var ietvert rīkojumā, ja piešķirtais atvaļinājums tiek pagarināts?
 • Kādi ir papildatvaļinājumu piešķiršanas nosacījumi?
 • Vai ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma un papildatvaļinājuma piešķiršanu var iekļaut vienā rīkojumā?
 • Vai darbinieks var pagarināt piešķirto atvaļinājumu, ja ir bāriņtiesas lēmums?
 • Kādi ir svarīgākie nosacījumi par mācību atvaļinājumu, kurus ieteicams atrunāt darba kārtības noteikumos?
 • Kā rīkoties, ja tiek veikta darba laika uzskaite?