Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos aktualizētas šādas apakšnodaļas:

  • «Avotu saraksts»;
  • 1.2. «Reglamentējošie dokumenti»;
  • 2.4. «Dokumenta principiālās daļas»;
  • 4.2. «Reglamentējošie dokumenti».

Savukārt 12. nodaļa «Lietišķā etiķete» papildināta ar jaunu apakšnodaļu par stila grāmatu, akcentējot tās izveidi, struktūru un aprakstot vairākus piemērus.

Ieskats materiālā:

Sagatavojot stila grāmatu, svarīgi atcerēties, ka tajā liela nozīme ir gan vizuālajai informācijai un precīzam pierakstam, gan latviešu valodas gramatikas normām. Stila grāmatu var uzskatīt par uzņēmuma rokasgrāmatu – pamatu, kādas vadlīnijas jāievēro, saglabājot un popularizējot iestādes tēlu. Tāpēc lieki teikt, ka savdabīgi izskatās tā stila grāmata, kurā ir drukas kļūdas, īpaši ņemot vērā to, ka teksts ir lakonisks. Visdrīzāk, šāda stila grāmata nespēj atstāt pārliecinošu sadarbības partneru iespaidu, un nevaram būt droši, ka tieši drukas kļūdas stila grāmatā liks nodomāt, ka arī darbā tiek pieļautas paviršības. Tas ir tāpat kā, ierodoties uz tikšanos, pievēršam uzmanību apģērbam – diez vai saburzītā apģērbā tērpies cilvēks spēs atstāt pārliecinošu un uzticamu iespaidu. Tieši tāpēc gramatikas normām (tajā skaitā precīzam krāsu pierakstam, jo, iespējams, tieši viena burta trūkums var radīt pārpratumu) jāpievērš tikpat liela nozīme kā vizuālo nianšu precizējumiem.