Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos autore Karīna Platā ir aktualizējusi 7. nodaļu «Personāla dokumentu pārvaldība darba tiesisko attiecību jomā» par šādiem būtiskiem jautājumiem, piemēram:

  • par to, ka darba sludinājumā aizliegts norādīt konkrētas svešvalodas prasmi, izņemot gadījumu, kad tā pamatoti nepieciešama darba pienākumu veikšanai (Darba likuma 32. panta otrā prim daļa);
  • par situācijām, ja darba devējs nosūta darbinieku uz kvalifikācijas paaugstināšanu;
  • par personas kartīti kā personāla dokumentu, kas normatīvajos aktos nav noteikts kā obligāts.

Savukārt autore Ieva Kalve ir aktualizējusi ievadu, norādot, ka pagājušajā gadā izdoti trīs jauni Ministru kabineta noteikumi par jaunajām prasībām arhīvu jomā, atbilstoši kurām ilgstoši glabājamie dokumenti ir jāsakārto nodošanai arhīvā piecu gadu laikā. Autore akcentē, ka par minētajiem normatīvajiem aktiem tiek gatavots skaidrojumu un komentāru materiāls «Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatai».