Rokasgrāmatā ir papildināta šī gada laikā jaunizveidotā 11. nodaļa «Lietišķā etiķete». Šie papildinājumi veidoti atbilstoši valsts svētku noskaņai, tāpēc aplūkoti jautājumi, kas saistīti ar valsts karoga lietošanas principiem – 11.3.1. «Karoga etiķete». Tāpat arī gada nogales gaidāmo svētku laiks ir aktualizējis aizvien nozīmīgo jautājumu par apsveikumu izvēli, sagatavošanu un nosūtīšanu, t. sk. ikdienā noderīgām gramatikas niansēm, rokraksta nepieciešamību, uzrunas un vēlējuma veidošanu, kā arī iespēju veidot iestādes vai organizācijas apsveikumu datubāzi. Ar šo informāciju var iepazīties 11.2.3. «Apsveikuma kartītes».