Rokasgrāmata papildināta ar jaunu nodaļu – 11. «Lietišķā etiķete». Rokasgrāmatas papildinājumos ietvertā informācija mudina apzināties to, ka etiķete ir lietišķā cilvēka dzīvesveids darba laikā. Jaunās nodaļas mērķis ir novērst tās situācijas, kad, pat neapzinoties, nelaikā pastiepta roka, muļķīga ieķiķināšanās vai neprecīza partnera uzruna var burtiski aizcirst durvis kādam vērtīgam darījumam.
11.1. nodaļā «Lietišķā etiķete mutvārdu komunikācijā» aktualizēti jautājumi par:

  • sasveicināšanos;
  • iepazīšanos un iepazīstināšanu;
  • uzrunas formām;
  • vizītkartēm, to pasniegšanu un lietošanu;
  • prasmēm sarunāties un klausīties;
  • tālruņa lietošanas etiķeti.

Rokasgrāmatas papildinājumos tiek doti padomi par kopīgiem verbālās sasveicināšanās principiem, par kārtību, kāda jāievēro, iepazīstinot savstarpēji nepazīstamus cilvēkus, par «Tu» un «Jūs» uzrunas niansēm, kā arī par būtiskām niansēm un izteiktākajām kļūdām vizītkaršu pasniegšanā, kas var radīt nevajadzīgas pārpratuma situācijas.
11.2. nodaļas «Lietišķā etiķete rakstveida komunikācijā» pirmajā apakšnodaļā «Elektroniskā pasta lietošanas principi» sniegti padomi, kā ievērot rakstīšanas kvalitāti, radot labu iespaidu un parādot cieņu pret adresātu.