Jaunākajos papildinājumos autore Karīna Platā – juriste, kas specializējusies darba tiesisko attiecību un personāla vadības jomā – vērš uzmanību šādiem aktuāliem darba tiesību jautājumiem:

  • 23. pants «Darba koplīgumu noteikumu grozīšana» – Vai darba koplīgums jāgroza, ja ārējā normatīvajā aktā tiek ieviestas izmaiņas un tās ietekmē spēkā esošo darba koplīgumu? Kāpēc darba koplīgumā ir vērts ietvert kārtību, kas ir atšķirīga no likumā paredzētās?
  • 24. pants «Iepazīstināšana ar darba koplīgumu» – Kurš atbilstoši Darba likumam ir atbildīgs par koplīguma iepazīstināšanas pienākumu? Un kāds ir darba koplīguma vai tā grozījumu iepazīstināšanas termiņš? Kā rīkoties, ja šis termiņš, piemēram, darbinieka ilgstošas prombūtnes dēļ, ir pārsniegts? Kādi risinājumi ir praksē?
  • 37.pants «Nodarbināšanas aizliegumi, ierobežojumi un atbildība» – Kādi ir aizsardzības piemērošanas priekšnoteikumi grūtniecei, sievietei pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, ja darbs ietekmē viņas vai bērna drošību un veselību? Kādi īpaši aizsardzības nosacījumi ir noteikti, un kas jāņem vērā darba devējam? Kādas ir īpašās situācijas, kad darbinieka nodarbināšana notikusi pretēji normatīvo aktu nosacījumiem, taču darba devējs minētajā situācijā nav vainojams un saucams pie atbildības? Kā rīkoties darba devējam, ja personas uzrādītais dokuments rada aizdomas par viltojumu?
  • 40. pants «Darba līguma forma» – Kuros dokumentos var būt iekļauta atsevišķa informācija, par kuru ir norāde darba līgumā?
  • 69. pants «Darba samaksas izmaksas laiks» – Kā rīkoties, ja darba samaksas izmaksas laiks nav nolīgs vai tā aprēķināma par noteiktu laikposmu? Kādas ir situācijas praksē un to risinājumi? Kā saprast likumā noteikto «nedēļas atpūtas laiku»? Kā darbinieku ietekmē tas, ka darba samaksa ir noteikta kā pirmās kārtas maksājums?