Rokasgrāmatas šī gada trešajos papildinājumos ir papildināta un aktualizēta 10. grāmatas nodaļas «Atpūtas laiks» 10.3.apakšnodaļa. Šajā apakšnodaļā ir iekļauta Darba likuma 35. nodaļa «Atvaļinājumi».

Autore Karīna Platā papildinājusi šādu Darba likuma norādītās nodaļas pantu komentārus:

 • 153. panta «Atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas» pirmo daļu (par bāriņtiesas lēmumu):
  • ko nozīmē nosacījums «ja darbinieks pieprasa»;
  • kad darbinieks drīkst pieprasīt panta nosaukumā minēto atvaļinājumu;
  • ko darba devējs ir tiesīgs prasīt, lai darbinieks pievieno savam pieprasījumam;
  • vai minētā atvaļinājuma izmantošana nemaina darbinieka tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu;
 • 154. panta «Grūtniecības un dzemdību atvaļinājums» pirmo daļu:
  • kāds ir grūtniecības atvaļinājuma normatīvais pamats;
  • kādi ir darba devēja pienākumi, saņemot attiecīgās darbnespējas lapas;
  • kas apmaksā maternitātes pabalstu;
 • 154. panta «Grūtniecības un dzemdību atvaļinājums» otro un trešo daļu:
  • kur tiek atspoguļots grūtniecei paredzētais papildatvaļinājuma laiks;
  • kādas atzīmes ir jāveic darba devējam;
  • kas apmaksā dzemdību papildatvaļinājumu vai papildatvaļinājumu, kas pienākas grūtniecības, dzemdību vai pēcdzemdību sarežģījumu dēļ;
 • 154. panta «Grūtniecības un dzemdību atvaļinājums» piekto daļu – ko nozīmē līdzīgs vai līdzvērtīgs darbs, kuru ir pienākums nodrošināt darba devējam, ja nav iespēju saglabāt iepriekšējo darbu;
 • 155. panta «Atvaļinājums bērna tēvam, adoptētājiem vai citai personai» otro daļu:
  • kā jārīkojas tēvam vai citai personai, kura faktiski kopj bērnu, lai izmantotu atvaļinājumu, kas pienākas;
  • kādi dokumenti ir jāiesniedz, lai pamatotu faktu;
  • kas piešķir atvaļinājumu;
  • kas izmaksā maternitātes pabalstu;
 • 155. panta «Atvaļinājums bērna tēvam, adoptētājiem vai citai personai» trešo daļu:
  • kādas ir atvaļinājuma saņemšanas iespējas, kad bērna māte veselības stāvokļa dēļ nevar kopt bērnu līdz 42 pēcdzemdību perioda dienai;
  • kas var saņemt šādu atvaļinājumu;
  • kāds ir šāda atvaļinājuma piešķiršanas pamats tēvam vai citai personai, kas faktiski kopj bērnu;
  • vai šāda atvaļinājuma izmantošana ietekmē tēva tiesības uz citiem atvaļinājuma veidiem;
  • kas piešķir atvaļinājumu un kas izmaksā maternitātes pabalstu;
 • 156. panta «Bērna kopšanas atvaļinājums» ceturto daļu (darbiniekam, kurš izmanto bērna kopšanas atvaļinājumu, tiek saglabāts iepriekšējais darbs):
  • kādi gadījumi dominē praksē;
  • ko nozīmē līdzīgs vai līdzvērtīgs darbs.

Autore Rita Dindune papildinājusi Darba likuma norādītās nodaļas 153. panta «Atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas» pirmo daļu – akcentējot, kā rīkoties amatpersonai (darbiniekam), kas ir piekritusi kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta vai pašvaldības domes vēlēšanās un likums tai neprasa atstāt ieņemamo amatu pēc kandidātu saraksta reģistrēšanas.