Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos autore Rita Dindune papildinājusi un aktualizējusi šādu Darba likuma pantu komentārus:

  • 35. pantu «Darba līguma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti»;
  • 61. pantu «Minimālā darba alga»;
  • 149. pantu «Ikgadējais apmaksātais atvaļinājums»;
  • 150. pantu «Ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanas kārtība»;
  • 153. pantu «Atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas».

Autore Karīna Platā papildinājusi un aktualizējusi šādu Darba likuma pantu komentārus:

  • 35. pantu «Darba līguma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti»;
  • 70. pantu «Darba samaksas izmaksas veids».

Tāpat arī 12. nodaļā «Citi materiāli» atbilstoši grozījumiem aktualizēti normatīvie akti.