Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos aktualizēti Ritas Dindunes un Karīnas Platās komentāri par šādiem Darba likuma pantiem:

  • 61. panta «Par minimālo darba algu» trešā daļa;
  • 97. pants «Par darba līguma grozīšanu, darbiniekam un darba devējam vienojoties», kur piemērojami Darba likuma 40. panta noteikumi;
  • 101. panta «Darba devēja uzteikums» 11. punkts, ja darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ neveic darbu vairāk nekā sešus mēnešus, ja darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu periodā, ja darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem, šajā laikā ieskaitot grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, kā arī darbnespējas laiku, ja darbnespējas iemesls ir nelaimes gadījums vai arodslimība;
  • 109. panta «Darba devēja uzteikuma aizliegumi un ierobežojumi» pirmā daļa;
  • 110. panta «Darba līguma uzteikšana darbinieku arodbiedrības biedram» pirmā daļa.