Rokasgrāmatas autore Linda Matisāne, Dr. med., darba aizsardzības eksperte, arodslimību ārste, ir papildinājusi un aktualizējusi tēmas par redzes korekcijas līdzekļu apmaksu, obligātās veselības pārbaudēm, kā arī plaši par darba aizsardzību būvniecībā atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos.

Šī gada rudenī stājas spēkā vairāki grozījumi darba aizsardzības normatīvajos aktos. Vienas no būtiskākajām izmaiņām ir saistības ar specifiskiem nozares noteikumiem – būvniecību. Līdz ar to rokasgrāmatā veiktas plašas izmaiņas, kas skaidro jaunās prasības. Šo nodaļu skar arī citi būtiski jaunumi. Iepriekš vieni un tie paši noteikumi reglamentēja gan darbu ar darba aprīkojumu, gan darbu augstumā. Pieņemot izmaiņas normatīvajos aktos, darbu ar aprīkojumu nosaka iepriekšējie noteikumi, kas ir precizēti, bet prasības darbam augstumā ir atdalītas jaunos noteikumos. Abu noteikumu skaidrojumi iekļauti sadaļā par būvniecību – 5.2. «Darba aizsardzība būvniecībā».

Rokasgrāmatas papildinājumi ietver arī precizējumus, kas saistīti ar latu pāreju uz eiro. Sadaļa par izmaksām, kas saistītas ar nelaimes gadījumiem darbā, ir papildināta ar jaunu rīku latviešu valodā, ko var izmantot uzņēmumos, lai noskaidrotu, cik ir tiešās un netiešās izmaksas, kas saistītas ar nelaimes gadījumiem.

Līdz ar to jaunākajos papildinājumos aktualizētas un papildinātās šādas nodaļas un apakšnodaļas:

 • 1.1.4. «Redzes korekcijas līdzekļu apmaksa» – atbilstoši eiro izmaiņām;
 • 1.5. «Obligātās veselības pārbaudes» – atbilstoši eiro izmaiņām un par elektronisko kalkulatoru, ar kuru var aprēķināt darbā notikušu nelaimes gadījumu izmaksas;
 • 5.2. «Darba aizsardzība būvniecībā»:
  • Kā jākoordinē darba aizsardzības pasākumi ar citiem darba devējiem?
  • Kādas ir darba vides riska faktoru grupas būvniecībā?
  • Kādi ir traumatisma un nelaimes gadījumus izraisoši riska faktori?
  • Kā reorganizēt darbu karstā laikā?
  • Kādas ir tehniskās prasības darbu organizēšanai?
  • Darbs uz pārvietojamām kāpnēm – kādas prasības jāievēro, izmantojot pārvietojamās kāpnes?
  • Darbs augstumā – kādas ir pamatiespējas, lai novērstu kritienus no augstuma?