Rokasgrāmatas autore Linda Matisāne, Dr. med., darba aizsardzības eksperte, arodslimību ārste, atbilstoši aktuālākajām izmaiņām papildinājusi 4.2. apakšnodaļu «Arodslimības»:

 • ar piemēriem par apdrošināšanas atlīdzības saņemšanu, norādot aspektus, kurus ir grūti pierādīt vai datus, kurus nav viegli iegūt;
 • raksturojot 2009.–2010. gadā un 2012.–2013. gadā veiktajos pētījumos identificētās papildu problēmas;
 • atbildot uz jautājumiem:
  • Kāda ir arodslimību statistika Latvijā?
   Autores atbilde pamatojas uz Latvijas salīdzinājumu ar pārējām Eiropas Savienības valstīm un Latvijas arodslimību «pirmā piecinieka» raksturojumu, kas novērojams pēdējos gados.
  • Kāda ir arodslimību diagnosticēšanas kārtība Latvijā?
  • Kāda ir darba devēja loma arodslimību diagnosticēšanā?
  • Kādi ir arodslimību ārstēšanas principi?
   Autores skatījums saistīts ar labās prakses piemēriem, kā darbiniekus iedrošināt atklāti runāt par arodslimībām, jo pamatā dominē gadījumi, ka šādās situācijās nav atklātības, jo pārsvaru gūst bailes zaudēt darbu.
  • Kā jārīkojas darba devējam, ja uzņēmuma darbiniekam ir diagnosticēta arodslimība?

Tāpat arī atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos (par iespējām darba devējam izveidot un uzturēt darba aizsardzības sistēmu un normām, kad darba devējs drīkst neiesaistīt kompetentu institūciju) autore ir aktualizējusi informāciju 5. nodaļā «Darba aizsardzība atsevišķās nozarēs» par šādām nozarēm:

 • 5.3. «Darba aizsardzība kokapstrādē»;
 • 5.5. «Darba aizsardzība lauksaimniecībā»;
 • 5.6. «Darba aizsardzība pārtikas produktu un dzērienu ražošanā»;
 • 5.7. «Darba aizsardzība transporta nozarē».