SIA Leilands un Putnis darba aizsardzības speciālists Aigars Bičeks ir aktualizējis 1.6. apakšnodaļu «Individuālie aizsardzības līdzekļi» atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, plaši konsultējot un sniedzot piemērus šādos jautājumos:

 • Kādiem dokumentiem jābūt uzņēmumā?
 • Kuri normatīvie akti nosaka prasības individuālajiem aizsardzības līdzekļiem?
 • Kas ir individuālais aizsardzības līdzeklis?
 • Kā iedala individuālos aizsardzības līdzekļus?
 • Kā izvēlēties atbilstošāko individuālo aizsardzības līdzekli?
 • Kam jāpievērš uzmanība, iegādājoties individuālo aizsardzība līdzekli?
 • Kādu galvas aizsardzības līdzekli izvēlēties?
 • Kādu dzirdes aizsardzības līdzekli izvēlēties?
 • Kādu sejas un acu aizsardzības līdzekli izvēlēties?
 • Kādus rokas aizsardzības līdzekļus izvēlēties?
 • Kādu kājas aizsardzības līdzekli izvēlēties?
 • Kādu elpošanas un parentālo ceļu aizsardzības līdzekli izvēlēties?
 • Kādu aizsardzības līdzekli darbam augstumā izvēlēties?
 • Kādu ķermeņa aizsardzības līdzekli izvēlēties?
 • Kā apzīmēt darba vietas, kur nepieciešams lietot individuālos aizsardzības līdzekļus?

Ņemot vērā rokasgrāmatas lietotāju ierosinājumu, darba aizsardzības eksperte, arodslimību ārste, Dr. med. Linda Matisāne ir sagatavojusi jaunu 1.11. apakšnodaļu «Drošības zīmju lietošana darba vietās», sniedzot detalizētas atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kas ir drošības zīmes?
 • Kādi normatīvie akti nosaka drošības zīmju lietošanu darba vietās?
 • Kādi ir drošības zīmju veidi?
 • Kādos gadījumos lieto drošības zīmes?
 • Uz ko attiecas drošības zīmes?
 • Kuras drošības zīmes nodarbinātajiem ir jāievēro?
 • Kā izlemt, kuras drošības zīmes jālieto?
 • Kādi praktiski aspekti jāņem vērā, izvietojot drošības zīmes?
 • Kas jāzina par signālkrāsojumu?

Ieskats materiālā:

Kā izlemt, kuras drošības zīmes jālieto?

[..] Drošības zīmju ieviešana nekādā gadījumā nevar būt vienīgais darba aizsardzības pasākums, turklāt darba devējam jāseko, lai drošības zīmes vispār būtu iespējams ievērot, piemēram:

- ja ir izvietota drošības zīme, kas norāda uz nepieciešamību lietot dzirdes aizsardzības līdzekļus, tad darba devējam tie ir jāiegādājas un jāizsniedz darbiniekam vai visiem viegli pieejamā vietā jānovieto konteiners ar vienreizējiem ausu ieliktņiem;

- ja drošības zīme konkrētās durvis norāda kā evakuācijas izeju, tad durvīm jebkurā brīdī, kad telpās atrodas cilvēki, ir jābūt viegli atveramām no iekšpuses.

Uzmanību!

Drošības zīme pati par sevi nav aizsardzības līdzeklis vai darba aizsardzības pasākums – tās uzdevums ir brīdināt par iespējamiem negadījumiem un bīstamām situācijām, tādējādi ietekmējot nodarbināto rīcību. To nedrīkst uztvert arī kā līdzekli, kas var aizvietot nodarbināto apmācību un informēšanu par darba aizsardzības jautājumiem. [..]