Rokasgrāmatā autors Leilands un Putnis turpina 5. nodaļas «Darba aizsardzība atsevišķās nozarēs» jauno tēmu 5.8. «Darba aizsardzība noliktavu darbā», kuras noslēguma daļa tiks publicēta  nākamajos papildinājumos.

Tāpat rokasgrāmatā aktualizētas šādas apakšnodaļas:

  • 1.2. «Darba vides riska novērtēšana un darba vides iekšējā uzraudzība»;
  • 1.3. «Darba vides laboratoriskie mērījumi»;
  • 1.5. «Obligātās veselības pārbaudes»;
  • 3.4. «Ergonomiskie riska faktori»;
  • 3.5. «Bioloģiskie faktori un to novēršanas iespējas»;
  • 3.6. «Psiholoģiskie un emocionālie faktori un to novēršanas iespējas»;
  • 12.2. «Galveno darba aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu saraksts».