Rokasgrāmatas 1.7. nodaļa «Pirmās palīdzības organizēšana» ir aktualizēta atbilstoši jaunajiem Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumiem Nr. 557 «Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā». Aktualizētajā informācijā precizēts, ka apmācības prasības pirmajā palīdzība nosaka divi Ministru kabineta noteikumi, norādīts, kas drīkst veikt pirmās palīdzības apmācību (atbilstoši jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem), raksturotas nepieciešamo stundu apmācības programmas, kā nodarbinātajam jārīkojas pēc pirmās palīdzības sniegšanas apmācībām un skaidrots, kad nepieciešama papildu apmācība.

Savukārt rokasgrāmatas autors Leilands un Putnis papildinājis 5. nodaļu «Darba aizsardzība atsevišķās nozarēs» ar jaunu tēmu 5.8. «Darba aizsardzība noliktavu darbā». Šī apakšnodaļa tiks turpināta arī nākamajos papildinājumos.

Ieskats materiālā:

Kādas ir darba vides riska faktoru grupas noliktavu darbos?

Atcerieties, ka riska faktori ne vienmēr ir tikai mehāniskie, ķīmiskie vai fiziskie, kas ir vieglāk nosakāmi, bet arī psiholoģiskie un emocionālie (stress, darbs izolācijā, monotons darbs, saspringts darba grafiks u.c.) un arī šie faktori ir jāņem vērā, jo tie tikpat apdraud nodarbināto drošību un veselību un var izraisīt nelaimes gadījumu darbā. Nosakot darba vidē pastāvošos darba vides riska faktorus, noteikti uzklausiet nodarbināto domas un viedokļus, jo viņi ir tie, kas visvairāk izjūt dažādu kaitīgo faktoru ietekmi uz savu veselību, drošību un veicamo darbu (piemēram, neatbilstošs apgaismojums, pārāk skaļš troksnis, neērtas darba pozas, darbs blakus mobilam darba aprīkojumam, bojāts/nepiemērots aprīkojums u.tml.).