Rokasgrāmata papildināta ar jaunu tēmu – 7.2. «Gandrīz notikuši nelaimes gadījumi un bīstamas situācijas». Darba aizsardzības eksperte Dr. med. Linda Matisāne sniedz plašas atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kas ir gandrīz noticis nelaimes gadījums un bīstama situācija?
  • Cik bieži gandrīz notiek nelaimes gadījumi?
  • Kā novērst gandrīz notikušus nelaimes gadījumus un bīstamās situācijas?
  • Kādas vēl metodes uzņēmumi var izmantot, lai atklātu bīstamās situācijas?

Raksturojot gandrīz notikušus nelaimes gadījumus, eksperte par piemēru ar dažādiem attīstības scenārijiem un sekām izmanto situāciju būvlaukumā, kur uz sastatnēm ir atstāts ķieģelis. Tāpat arī dod vērtīgus padomus, kā izveidot sistēmu gandrīz notikušo nelaimes gadījumu un bīstamo situāciju ziņošanai, motivēt un apmācīt nodarbinātos.

Tāpat arī papildinājumos aktualizēti šādi komentāri:

3.1.1. «Mikroklimats»;

3.1.6. «Apgaismojums»;

3.2.7. «Apsaldēšanās risks»;

5.1. «Darba aizsardzība biroju darbā» (Kādas ir prasības telpu mikroklimatam?).

Ieskats materiālā:

Kā novērst gandrīz notikušus nelaimes gadījumus un bīstamās situācijas?

Lai noskaidrotu, vai jūsu uzņēmumā ir jāmaina attieksme pret gandrīz notikušajiem nelaimes gadījumiem darbā un bīstamajām situācijām, ieteicams atbildēt uz dažiem jautājumiem, izvēloties apstiprinošu vai noliedzošu atbildi:

  • vai jūsu uzņēmumā pēdējo 3 gadu laikā ir bijuši nelaimes gadījumi ar cietušajiem, bet nav bijušas citas bīstamas situācijas un gandrīz notikuši nelaimes gadījumi;
  • ja notiek negadījums, vai jums vai jūsu nodarbinātajiem uzreiz rodas atvieglojuma izjūta, ka nekas nenotika;
  • ja notiek negadījums, vai uzreiz pēc tā nodarbinātie turpina darīt to pašu ko iepriekš ar tām pašām darba metodēm un tieši tāpat kā parasti;
  • ja notiek negadījums, vai uzņēmuma vadība nolemj, ka darbiniekiem vienkārši ir jābūt uzmanīgākiem.

Ja kaut viena no šīm atbildēm ir apstiprinoša, tas nozīmē, ka uzņēmumā, kurā jūs strādājat, ir nepieciešams izveidot sistēmu, kā mācīties no savām kļūdām un trūkumiem darba aizsardzības jomā.