Rokasgrāmata papildināta ar jaunās 7. nodaļas «Darba aizsardzība kā ilgtspējīga uzņēmuma pamats» 7.1. apakšnodaļu «Veselības veicināšana darba vietā». Darba aizsardzības eksperte Dr. med. Linda Matisāne skaidro, kas ir veselības veicināšana darba vietā, kāpēc ieguldīt veselības veicināšanā un kādi veselības veicināšanas pasākumi visbiežāk notiek Latvijas uzņēmumos. Eksperte norāda, ka izdevīgāk ir ieguldīt līdzekļus nodarbināto veselības veicināšanā, nevis iegūto seku likvidēšanā, piemēram, slimību ārstēšanā. Līdzšinējie pētījumi un pieredze rāda, ka veselības veicināšana darbavietās ir ekonomiski pamatota un izdevīga gan valsts līmenī, gan uzņēmumu līmenī neatkarīgi no to izmēra un nozares.

Tāpat arī papildinājumos aktualizēti šādi komentāri:

1.3. «Darba vides laboratoriskie mērījumi» – par trokšņa, mikroklimata un apgaismojuma mērījumu veikšanu;

3.4. «Ergonomiskie riska faktori» – par rīcību, ja konstatēts iespējamais inficēšanās risks;

4.1. «Nelaimes gadījumi darbā»  – par normatīvajiem aktiem, kuri nosaka nelaimes gadījumu izmeklēšanu, un par noteikumiem, uz kuriem jāattiecina nelaimes gadījumu izmeklēšana un uzskaites kārtība;

5.1. «Darba aizsardzība biroju darbā», t. sk. arī par troksni birojā;

5.3. «Darba aizsardzība kokapstrādē» – par specifiskajām darba aizsardzības organizatoriskajām prasībām kokapstrādē;

6. «Darba aizsardzība, strādājot ar bīstamām iekārtām»;

12.2. «Galveno darba aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu saraksts»;

12.3. «Galveno ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu saraksts».