«Darba aizsardzības rokasgrāmatas» jaunākie papildinājumi, kurus abonenti saņems marta beigās, aktulizēti ar jaunu nodaļu «Darba aizsardzība transporta nozarē». Darba aizsardzības eksperte Dr.med. Linda Matisāne sniedz skaidrojumus par šādiem jautājumiem:

  • Kādas specifiskas darba aizsardzības organizatoriskās prasības ir transporta nozarē?
  • Kādas ir darba vides riska faktoru grupas transporta nozarē?
  • Kādi ir traumatismu un nelaimes gadījumus izraisoši riska faktori?
  • Kādi ir ergonomiskie riska faktori?
  • Kādi ir bioloģiskie faktori?
  • Kādi ir psihoemocionālie riska faktori?
  • Kādas ir tehniskās prasības telpām?
  • Kādas ir tehniskās prasības transporta nozares darbiem?
  • Kas jāievēro darbā ar darba aprīkojumu?
  • Kādi individuālie aizsardzības līdzekļi jālieto?