Likumdošanas izdevumi

Darba aizsardzības rokasgrāmata

Galveno darba aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu saraksts:

Pamatojies uz  Darba aizsardzības likumu, ir izdoti  Ministru kabineta noteikumi, kuri daudz precīzāk nosaka dažādus darba aizsardzības jautājumus:

Galveno ugunsdrošību reglamentējošo normatīvu aktu saraksts:

Darba likuma komentāri

Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmata

Grāmatvedības rokasgrāmata

Publiskās un privātās partnerības rokasgrāmata

Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmata

Tiesvedības rokasgrāmata

Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata