Juridisko padomu rokasgrāmata biznesam

Līdz 2010. gada 10. maijam īpaša cena grāmatai – 33.88 Ls par grāmatu + 72.60 Ls papildinājumi gadam.

Lai pieteiktos:
Db Rokasgrāmatu nodaļa,
Mūkusalas iela 15, Rīga, LV-1004,
Tālr.: 67084455; fakss: 67084499,
e-pasts: gramatas@db.lv

Darbā un biznesā ir daudz situāciju, kad lēmumam ir jābūt pamatotam juridiski. Tie var būt gadījumi, kad plānojat savu turpmāko darbību, sastopaties ar konfliktsituācijām, atlaižat darbiniekus, risināt problēmas ar parādniekiem vai arī paši saņemat pretenziju no saviem kreditoriem. Visos minētajos apstākļos ir nepieciešams zināt savas tiesības un likumīgos rīcības variantus, pieņemt atbilstošu lēmumu un ātri reaģēt.

Tādēļ Zvērinātu advokātu birojs LETLAW un Dienas bizness iecerējis jaunu rokasgrāmatu jautājumu un atbilžu formā par uzņēmumu darbības ikdienā bieži sastopamiem juridiskiem jautājumiem.

Izdevums paredzēts komersantiem un to vadītājiem – valdes locekļiem, personāla vadītājiem, galvenajiem juristiem, finanšu direktoriem. Rokasgrāmatā būs iespējams ātri atrast pārskatāmas un juridiski pamatotas atbildes uz aktuāliem jautājumiem katra uzņēmuma darbībā.

Piedāvāsim padomus situāciju risinājumiem, tai skaitā šādās jomās:

  • darba attiecības;
  • komercsabiedrības pārvaldes institūciju darbība un atbildība;
  • uzņēmuma darbības pielāgošana tirgus un ekonomiskajai situācijai;
  • parādu restrukturēšana un parādu piedziņa;
  • ierobežota maksātspēja un maksātnespēja;
  • komercdarbības apturēšana un izbeigšana.


Sniegtās atbildes un piedāvātie padomi iepriekš uzskaitīto jomu ietvaros aptvers arī nozīmīgākos nodokļu aspektus.

Rokasgrāmatas abonenti tiks laipni aicināti sūtīt savus jautājumus autoriem, tādēļ tās saturu lielākoties veidos paši lasītāji. Tādējādi šī izdevuma priekšrocība būs “dzīvīgums” un ciešā saite starp autoriem un lasītāju. Tuvākajā nākotnē izdevumu plānojam digitalizēt.

Autori:
Zvērinātu advokātu birojs LETLAW, balstoties uz birojā praktizējošo advokātu ilggadējo pieredzi un profesionālajām zināšanām, nodrošina kvalitatīvu un vispusīgu juridisko pakalpojumu sniegšanu Latvijā un, sadarbibā ar ārvalstu advokātu birojiem, arī ārpus tās robežām.