ĪPAŠS PIEDĀVĀJUMS!

Bezmaksas seminārs (Paldies par atsaucību un ieinteresētību!).

Nelielo uzņēmumu darba devējiem, darba aizsardzības speciālistiem un citiem interesentiem! 15. martā sadarbībā ar Valsts darba inspekciju rīkojam bezmaksas semināru «OiRA – interaktīvs rīks darba vides risku novērtēšanai».

+ Rīka saturs izstrādāts Latvijā.

+ Semināra laikā iespējams uzdot jautājumus Valsts darba inspekcijas un darba aizsardzības speciālistiem.

+ Pēc semināra saņemsiet sertifikātu.

Piesakieties, rakstot uz rokasgramatas@db.lv!

Lai izmantotu OiRA, nav obligāti jābūt padziļinātām zināšanām darba aizsardzībā, jo rīka pamatā ir vienkārši un viegli saprotami jautājumi. Turklāt rīkā ir iekļautas atsauces uz normatīvajiem aktiem, kas sistēmā atjaunojas automātiski. Šobrīd pieejamie rīki ir pielāgojami dažādiem uzņēmumiem. Sagatavošanā vēl vairāku rīku izstrāde.