Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2013. gada 12. jūniju.

Rokasgrāmatā citu starpā papildināti un aktualizēti šādi likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» komentāri:

  • 8. pants «Gada apliekamā ienākuma avoti» – par neatmaksāto aizdevumu pamatsummu kvalificēšanu par fiziskās personas ar nodokli apliekamiem ieņēmumiem;
  • 11. pants «No saimnieciskās darbības gūtā apliekamā ienākuma noteikšana» – par nomas ienākuma aplikšanu ar nodokli;
  • 11.9 pants «Ienākuma no kapitāla noteikšana» – par potenciālām nodokļu sekām, ja nodokļa maksātājs atsavina kapitāla aktīvu saistītai personai.

Tāpat rokasgrāmatā citu starpā papildināts un aktualizēts likuma «Par valsts sociālo apdrošināšanu» 1. panta «Likumā lietoti termini» komentārs.