Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2015. gada 15. septembri.

«Šajos papildinājumos ir:

  • iekļauti un komentēti grozījumi, kas maina IIN likuma pantus par neapliekamiem ienākumiem no parādu dzēšanas, ļauj attaisnotajos izdevumos iekļaut arī bērnu interešu izglītības izdevumus,
  • precizē situācijas par algas nodokļu piemērošanu mikrouzņēmumu pakalpojumiem,
  • kā arī ir atjaunota pielikumos pieejamā informācija par dažādām likmēm un konvencijām,»

norāda rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia.

Skatot rokasgrāmatu, citu starpā aktualizēti likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» šādu pantu komentāri:

  • 9. pants «Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi»;
  • 10. pants «Attaisnotie izdevumi»;
  • 17. pants «Algas nodokļa ieturēšana un maksāšana un nodokļa ieturēšana no ienākumiem, kuri nav saistīti ar darba attiecībām»;
  • 17.2 pants «Mikrouzņēmumu sniegtie darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumi»;
  • 19. pants «Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas rezumējošā kārtība».