Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2014. gada 12. decembri.

Papildinājumu izstrādes laikā valdībā tika pieņemti apjomīgi likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» grozījumi, kas tiks iestrādāti un komentēti 2015-01 papildinājumos, ņemot vērā oficiālo publicēto likumu grozījumu redakciju.

Rokasgrāmatā citu starpā papildināti un aktualizēti likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» šādu pantu komentāri:

 • 2. pants «Nodokļa maksātāji»:
  – Kā rīkoties rezidences maiņas jeb Latvijas nodokļu rezidenta statusa zaudēšanas gadījumā?
  – Kas notiek, ja noteiktās formalitātes netiek veiktas?
 • 3. pants «Ar nodokli apliekamais objekts»:
  – Vai un kādi dokumenti ir atbilstoši un pietiekami, lai, līdzīgi kā gadījumos ar izmaksām Latvijas saimnieciskās darbības veicējiem, personai, kas var būt reģistrējusies arī kā saimnieciskās darbības veicējs savā mītnes zemē, neieturētu nodokli izmaksas brīdī?
 • 6. pants «Ierobežojumi darbiniekam», 12. pants «Maksātāja gada neapliekamais minimums» un 14. pants «Maksātāja attaisnoto izdevumu un atvieglojumu pamatojums»:
  – Kā rīkoties ar elektronisko darbinieka algas nodokļu grāmatiņu?
 • 17.1 pants «Iznomāta personāla ienākums vai tam pielīdzināts ienākums »
  – Kādus papildu kritērijus Finanšu ministrija ņem vērā robežgadījumos?

Tāpat rokasgrāmatā citu starpā papildināti un aktualizēti likuma «Par valsts sociālo apdrošināšanu» šādu pantu komentāri:

 • 2. pants «Likuma mērķis»:
  – Kādi divpusējie starptautiskie sociālās drošības līgumi ir noslēgti Latvijas Republikai?
 • 14. pants «Obligāto iemaksu objekts»:
  – Kā praksē tiek risinātas situācijas, kad iemaksas būtu jāveic, bet nav iespējams labot attiecīgā perioda atskaiti?