Rokasgrāmatā ir veiktas apjomīgas izmaiņas, ņemot vērā to, ka ar 2013. gada 1. janvāri spēkā ir jaunais Pievienotās vērtības nodokļa likums, kas ar atbilstošajiem Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumiem Nr. 17 «Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai punktu skaidrojumiem» ir publicēts jaunākajos papildinājumos. Savukārt likuma pirmo piecu nodaļu lielāko pantu daļu un 52. pantu papildina rokasgrāmatas autoru auditorkompānijas Deloitte Latvia komentāri par tiesības akta piemērošanu un atšķirībām no iepriekšējā likuma «Par pievienotās vērtības nodokli». Šī gada turpmākajos rokasgrāmatas papildinājumos pakāpeniski tiks sagatavoti komentāri visiem jaunā Pievienotās vērtības nodokļa likuma pantiem. Jaunākajos pielikumos ir publicēta vērtīga korelācijas tabula, salīdzinot jaunā PVN likuma normas ar iepriekšējo likumu «Par pievienotās vērtības nodokli» (spēkā līdz 2012. gada 31. decembrim).