Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2012. gada 12. novembri.

Papildinājumi veikti atbilstoši 2012. gada 25. oktobrī Saeimā pieņemtajam likumprojektam «Par PVN» otrajā lasījumā. Tā kā plānots, ka tiesību normas stāsies spēkā 2013. gada 1. janvārī, rokasgrāmatā ir izveidota nodaļa «Aktuāli», kurā ievietota pārskatāma informācija par gaidāmajām izmaiņām – tabulā apkopoti nozīmīgākie jaunumi PVN piemērošanā salīdzinājumā ar pašreiz spēkā esošo likuma «Par PVN» redakciju. Izmaiņas ir salīdzinātas par šādiem jautājumiem, piemēram: mazvērtīgas dāvanas un preču paraugi, darījumi ar saistītām personām, darījumi ar nekustamo īpašumu, PVN piemērošana individuālo portfeļu pārvaldīšanas pakalpojumiem.

Rokasgrāmatā citu starpā papildināti un aktualizēti šādi komentāri:

  • 3. pants «Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas un to reģistrācija» aktualizēts atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 14. novembra noteikumos Nr. 933 «Likuma «Par pievienotās vērtības nodokli» normu piemērošanas kārtība» veiktajiem grozījumiem 2012. gada 30. oktobrī;
  • 6. pants «Izņēmumi» papildināts ar komentāriem par PVN piemērošanas kārtību standarta darījumos ar nekustamo īpašumu, piemēram, PVN piemērošana jaunuzceltas ēkas (ēka pieņemta ekspluatācijā) pirmajai pārdošanai, PVN piemērošana jaunuzceltas ēkas otrajai pārdošanai, ja ēka iegādāta līdz 27.07.2011., PVN piemērošana rekonstruētas ēkas pārdošanai un nepabeigtas celtniecības objektam;
  • 10. panta ceturtajā daļā «Darījumos ar nekustamo īpašumu» pievienots komentārs par priekšnodokļa atskaitīšanas tiesībām par piebraucamā ceļa izbūvi un priekšnodokļa atskaitīšanas tiesībām par izdevumiem pēc būvatļaujas apturēšanas.