Nodokļu likumu rokasgrāmatu autors SIA LAW & FINANCE ONLINE jaunākajos komentāros iekļāvis šādas aktualitātes:

  • 52. panta pirmās daļas 1. punkts «Ar PVN neapliekamas preču piegādes un pakalpojumi» – Eiropas Savienības tiesas prakse PVN atbrīvojuma piemērošanai valsts pasta dienestu darījumiem;
  • 52. panta pirmās daļas 17. punkts «PVN atbrīvojums kultūras pakalpojumiem» – Eiropas Savienības tiesas vērtējums par ES valstu rīcības brīvību, nosakot PVN atbrīvojumu kultūras pakalpojumiem;
  • 3. panta astotā daļa «PVN statuss personām, kuras pilda valsts pārvaldes funkcijas» – nākotnē iespējamas konkurences kropļošanas kritērija piemērošana. Eiropas Savienības tiesas prakse attiecībā uz PVN statusu valsts pārvaldes iestādei, kas uztur maksas ceļus.

Tāpat arī visi abonenti saņems domu karti, kas sniedz atbildi uz jautājumu, kas jānodrošina preču piegādēs ar ES partneri. Domu karte būs labs padomdevējs par trīs būtiskākajiem soļiem, kas ir jāpārbauda un par ko ir jāpārliecinās transporta dokumentu pārbaudē, partnera pārstāvju pārbaudē un rūpīgā darījumu dokumentēšanā.

Autoriem padomā arī nākamās domu kartes par nodokļu jautājumiem. Noteikti gaidīsim arī jūsu ierosinājumus. Tos sūtiet uz rokasgramatas@db.lv.

Ja vēlaties uzzināt, kas tad ir domu kartes un kāpēc tādu nosaukumu izvēlējāmies, izlasiet šo rakstu:  «Domu kartes – jaunums rokasgrāmatu abonentiem».

SIA LAW & FINANCE ONLINE ir strauji augošs starptautisku izglītību ieguvuša jaunās paaudzes jurista izveidots uzņēmums, kas sniedz finanšu un juridiskas konsultācijas interneta vidē un ar zīmoliem DOKUMENTU SERVISS un KOMPETENCES CENTRS darbojas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administratīvo ēku kompleksā Talejas ielā 1, Rīgā. Nodokļu konsultāciju jomā SIA LAW & FINANCE ONLINE ir piesaistījusi kompetentus profesionāļus ar ilggadēju pieredzi, tai skaitā nodokļu strukturēšanā iekšzemes un starptautiskajos darījumos, uzņēmumu pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos, nodokļu uzrēķina risku izvērtējumā pirms VID audita gan fiziskām, gan juridiskām personām, pārstāvībā nodokļu audita laikā, strīdu risināšanā ar VID, tostarp tiesvedībā.