Cīņa pret PVN krāpšanu turpinās: darījumu partneru pārbaude jāveic ar pienācīgu rūpību! Tā jaunākos papildinājumus piesaka autors SIA LAW & FINANCE ONLINE, kas:

  • izstrādāja papildinājumus, ņemot vērā Pievienotās vērtības nodokļa likuma un Dabas resursu nodokļa likuma apjomīgos grozījumus;
  • sadarbībā ar Apvienību par godīgiem nodokļiem sagatavoja unikālu ilustratīvu materiālu «Riskanta darījuma partnera pazīmes».

Ilustratīvo informatīvo materiālu jeb domu karti saņems ikviens nodokļu likumu komentāru rokasgrāmatas abonents elektroniskā formātā. Unikālajā materiālā «Riskanta darījuma partnera pazīmes» ir identificētas pazīmes, kas liecina par darījumu ar paaugstinātu PVN risku. Arī turpmāk tiks sagatavoti ilustratīvi materiāli, koncentrējot uzmanību būtiskiem problēmjautājumiem.

Rokasgrāmatā cita starpā papildināti un aktualizēti ar komentāriem šādi Pievienotās vērtības nodokļa likuma panti:

  • 92. pants «Vispārīgie noteikumi priekšnodokļa atskaitīšana» – tiesu prakse par PVN sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu un nodokļa maksātāja pienākums vērtēt darījumu partneru riska pazīmes;
  • 138. pants «Īpašs nodokļa piemērošanas režīms darījumos ar lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām» – Eiropas Savienības tiesas prakse par lietotu mantu darījumu režīma piemērošanu nolietu transportlīdzekļu detaļām;
  • 143.3 pants «Īpašs nodokļa piemērošanas režīms neapstrādātu dārgmetālu, dārgmetālu sakausējumu un ar dārgmetālu plaķētu metālu piegādēm» – dārgmetālu klasifikācija, uz kuriem attiecināma jaunā kārtība.

Savukārt Dabas resursu nodokļa likuma komentāros uzmanības centrā:

  • no 2017. gada 1. janvāra palielinātas DRN likmes par ūdeņu ieguvi, dabas resursu ieguvi, gaisa piesārņošanu, videi kaitīgām precēm, akmeņoglēm, koksu un brūnoglēm, iepakojumam un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem no polistirola materiāliem, pirmo reizi Latvijā pastāvīgi reģistrētiem transportlīdzekļiem;
  • turpmāk Valsts vides dienesta pārziņā nodota lēmuma par atbrīvojumu no DRN maksāšanas piešķiršana un piemērošanas procesa administrēšana (līdz šim lēmumu pieņēma vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, bet administrēšanu veica Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija).

SIA LAW & FINANCE ONLINE ir strauji augošs starptautisku izglītību ieguvuša jaunās paaudzes jurista izveidots uzņēmums, kas sniedz finanšu un juridiskas konsultācijas interneta vidē un ar zīmoliem DOKUMENTU SERVISS un KOMPETENCES CENTRS darbojas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administratīvo ēku kompleksā Talejas ielā 1, Rīgā. Nodokļu konsultāciju jomā SIA LAW & FINANCE ONLINE ir piesaistījusi kompetentus profesionāļus ar ilggadēju pieredzi, tai skaitā nodokļu strukturēšanā iekšzemes un starptautiskajos darījumos, uzņēmumu pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos, nodokļu uzrēķina risku izvērtējumā pirms VID audita gan fiziskām, gan juridiskām personām, pārstāvībā nodokļu audita laikā, strīdu risināšanā ar VID, tostarp tiesvedībā.