Aktuāli komentāri:

  • par dzīvojamo māju pārvaldnieku pakalpojumu aplikšanu ar PVN, kas spēkā no 1. jūlija;
  • jauns EST spriedums saistībā ar finanšu darījumu paveidu aplikšanu ar PVN;
  • jaunākais EST spriedums, kas radījis izmaiņas priekšnodokļa korekcijā darījumos ar nekustamo īpašumu!

SIA LAW & FINANCE ONLINE turpina uzturēt «Nodokļu likumu komentāru» rokasgrāmatas aktualizāciju, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica SIA Deloitte Latvia.

SIA LAW & FINANCE ONLINE izstrādāja papildinājumus, ņemot vērā praksē aktuālos jautājumus un atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuri ir spēkā uz 2016. gada 16. jūniju. Jaunākie grozījumi ir iestrādāti rokasgrāmatā.

Rokasgrāmatā cita starpā papildināti un aktualizēti ar komentāriem šādi Pievienotās vērtības nodokļa likuma panti:

  • 52. pants «Ar PVN neapliekamās preču piegādes un pakalpojumi» – Eiropas Savienības tiesas prakse par PVN piemērošanu maksājuma kartes apstrādes pakalpojumiem, PVN atbrīvojuma piemērošanas ierobežojums (konkrētu gadu termiņš);
  • 102. pants «PVN priekšnodokļa korekcija darījumos ar nekustamo īpašumu» – Eiropas Savienības tiesas prakse par pienākumu aprēķināt budžetā maksājamo PVN pēc 10 gadu korekcijas perioda beigām nododot nekustamo īpašumu saimnieciskās darbības izbeigšanas rezultātā;
  • 143.2 pants «Īpašs nodokļa piemērošanas režīms graudaugu un tehnisko kultūru piegādēm» – jaunais likuma pants par graudaugu un tehnisko kultūru veidiem, uz kuriem attiecināma jaunā kārtība (reversais PVN).

SIA LAW & FINANCE ONLINE ir strauji augošs starptautisku izglītību ieguvuša jaunās paaudzes jurista izveidots uzņēmums, kas sniedz finanšu un juridiskas konsultācijas interneta vidē un ar zīmoliem DOKUMENTU SERVISS un KOMPETENCES CENTRS darbojas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administratīvo ēku kompleksā Talejas ielā 1, Rīgā. Nodokļu konsultāciju jomā SIA LAW & FINANCE ONLINE ir piesaistījusi kompetentus profesionāļus ar ilggadēju pieredzi, tai skaitā nodokļu strukturēšanā iekšzemes un starptautiskajos darījumos, uzņēmumu pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos, nodokļu uzrēķina risku izvērtējumā pirms VID audita gan fiziskām, gan juridiskām personām, pārstāvībā nodokļu audita laikā, strīdu risināšanā ar VID, tostarp tiesvedībā.