SIA LAW & FINANCE ONLINE turpina uzturēt «Nodokļu likumu komentāru» rokasgrāmatas aktualizāciju, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica SIA Deloitte Latvia.

SIA LAW & FINANCE ONLINE izstrādāja papildinājumus, ņemot vērā praksē aktuālos jautājumus un atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuri ir spēkā uz 2016. gada 12. maiju.

Rokasgrāmatā cita starpā papildināti un aktualizēti ar komentāriem šādi Pievienotās vērtības nodokļa likuma panti:

  • 52. panta pirmās daļas 21.punkts «PVN atbrīvojuma piemērošana apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojumiem» – atbrīvojuma piemērošanas priekšnosacījumi, ja tiek sniegts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojums vai arī apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības pakalpojums;
  • 52. panta pirmās daļas 21.punkta «d» apakšpunkts «PVN atbrīvojuma piemērošana pakalpojumiem saistītiem ar maksāšanas līdzekļu izlaišanu un apkalpošanu» – PVN atbrīvojuma piemērošana virtuālā vidē emitētiem maksāšanas līdzekļiem jeb operācijām ar virtuālo valūtu;
  • 143.1 pants «Īpašs nodokļa piemērošanas režīms mobilo telefonu, planšetdatoru, klēpjdatoru un integrālās shēmas ierīču piegādēm» – PVN īpašā nodokļa piemērošanas režīmam pakļauto preču loks un PVN rēķina izrakstīšanas kārtība.

SIA LAW & FINANCE ONLINE ir strauji augošs starptautisku izglītību ieguvuša jaunās paaudzes jurista izveidots uzņēmums, kas sniedz finanšu un juridiskas konsultācijas interneta vidē un ar zīmoliem DOKUMENTU SERVISS un KOMPETENCES CENTRS darbojas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administratīvo ēku kompleksā Talejas ielā 1, Rīgā. Nodokļu konsultāciju jomā SIA LAW & FINANCE ONLINE ir piesaistījusi kompetentus profesionāļus ar ilggadēju pieredzi, tai skaitā nodokļu strukturēšanā iekšzemes un starptautiskajos darījumos, uzņēmumu pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos, nodokļu uzrēķina risku izvērtējumā pirms VID audita gan fiziskām, gan juridiskām personām, pārstāvībā nodokļu audita laikā, strīdu risināšanā ar VID, tostarp tiesvedībā.