Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2014. gada 14. novembri.

Rokasgrāmatā cita starpā papildināti un aktualizēti ar komentāriem šādi Pievienotās vērtības nodokļa likuma panti:

  • 5. pants «Ar nodokli apliekamie darījumi» – Kā piemērot PVN darījumos ar filiāli Latvijā?
  • 12. pants «Preču piegādes vieta» – Kā praksē nekļūdīties preču piegādes vietas noteikšanā, ja piegādes laikā notiek šo preču apstrāde?
  • 19. pants «Pakalpojuma sniegšanas vietas noteikšanas vispārīgie noteikumi» – Kā noteikt pakalpojuma saņēmēja statusu, proti, vai tas ir uzskatāms par nodokļa maksātāju PVN likuma izpratnē, un kādi pierādījumi to apliecina?  Kā saprast terminus «saimnieciskās darbības mītnes vieta» un «pastāvīgās iestādes atrašanās vieta»?
  • 92. pants «Vispārīgie noteikumi priekšnodokļa atskaitīšanai» – Kādi ir trīs kritēriji, kad PVN priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības ir liedzamas?

Vēršam uzmanību, ka, sākot ar 2015. gada 1. janvāri, stājas spēkā būtiskas izmaiņas elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegto pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšanas nosacījumos. Ar komentāriem par šīm būtiskajām izmaiņām var iepazīties  rokasgrāmatas iepriekšējos papildinājumos.