Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2014. gada 15. maiju.

Rokasgrāmatā cita starpā papildināti un aktualizēti ar komentāriem šādi Pievienotās vērtības nodokļa likuma panti:

  • 92. pants «Vispārīgie noteikumi priekšnodokļa atskaitīšanai» – š. g. martā Valsts ieņēmumu dienests izdeva informatīvo materiālu, pirmo reizi publiski informējot nodokļu maksātājus par risku tikt iesaistītiem PVN izkrāpšanas shēmā. Pamatojoties uz šo materiālu, rokasgrāmatas autori ir apkopojuši riskanta darījuma partnera pazīmes (piemēram, tikšanās notiek tikai publiskās vietās, nevis konkrētā birojā) un riska darījumu kategorijas (piemēram, būvmateriālu, pārtikas produktu, lietotu transportlīdzekļu). Tādējādi autori vērš uzmanību, ka ikviens potenciāli var kļūt par PVN izkrāpšanas līdzdalībnieku, līdz ar to arī tikt atzīts par saistītu tādā darījumā;
  • 98. pants «Proporcija atskaitāmā priekšnodokļa daļas aprēķināšanai» – autori skaidro, kā aprēķināt gada proporcijas noapaļošanas principus. Šī norma ir spēkā tikai no šī gada sākuma, jo iepriekš nebija skaidri noteikts, tas atklājās tikai Valsts ieņēmuma dienesta informatīvajos materiālos. Lai veiksmīgāk varētu saprast jauno normu, autori raksturo detalizētu piemēru, tāpat arī akcentē, uz kurām priekšnodokļa summām proporcijas aprēķins neattiecas;
  • 106. pants «Priekšnodokļa korekcija citos gadījumos» autori skaidro, kāpēc ir precizēta šī panta norma, kas nosaka, kuros preču zuduma gadījumos tomēr ir jāveic priekšnodokļa korekcija. Skaidrojumu pamato ar citiem normatīvajiem aktiem, kurās ir noteikti šie ierobežojumi.