Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2013. gada 15. jūliju.

Rokasgrāmatā citu starpā papildināti un aktualizēti šādi Pievienotās vērtības nodokļa likuma komentāri:

  • 25. pants «Ar nekustamo īpašumu saistīta pakalpojuma sniegšanas vieta» – par montēto preču uzstādīšanu nekustamajā īpašumā, arhitekta pakalpojumiem, viesu izmitināšanas pakalpojumu un preču glabāšanas pakalpojumu;
  • 52. panta «Ar nodokli neapliekamās preču piegādes un pakalpojumi» pirmās daļas 21.–22. punkts – par PVN piemērošanu starpniecības pakalpojumiem;
  • 92. pants «Vispārīgie noteikumi priekšnodokļa atskaitīšanai» – par «karuseļa» krāpšanas shēmām un priekšnodokļa niansēm;
  • 97. pants «Priekšnodokļa atskaitīšanas brīdis»;
  • 125. pants «Nodokļa rēķins un tā saturs» – par nodokļa rēķinu un vai tam ir jābūt parakstītam, kā arī par elektroniskajiem parakstiem un situācijām, kad nodokļa rēķinā nav iekļauta visa informācija, un par valūtu, kāda jānorāda;
  • 136. pants «Īpašs nodokļa piemērošanas režīms tūrisma operatora sniegtajam pakalpojumam» – par PVN piemērošanas kārtību tūrisma operatoriem, par EST lietu, kurā PVN piemērošanas režīmu piemēro uzņēmumi, kuri formāli nav tūrisma operatori, kā arī par valodu mācību ceļojumu organizēšanu;
  • 138. pants «Īpašs nodokļa piemērošanas režīms darījumos ar lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām» – par īpašo lietotu mantu tirdzniecības režīma piemērošanu dzīvnieku tirdzniecībai, komisijas tirdzniecību ar fizisko personu īpašumā esošām mantām;
  • 143. pants «Īpašs nodokļa piemērošanas režīms metāllūžņu piegādei un ar to saistītiem pakalpojumiem» – par īpašo PVN piemērošanas režīmu, kas paredz apgriezto (reverso) PVN maksāšanas kārtību, metāllūžņu piegādēm un ar tiem saistītajiem pakalpojumiem.