Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia šī gada trešos papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2012. gada 31. jūliju.

Saskaņā ar 2012. gada 24. maija grozījumiem likuma «Par pievienotās vērtības nodokli» 5. pantā «Nodokļa likmes» mainīta nodokļa standartlikme no 22% uz 21%, akcentējot to, ka grozījumi ir spēkā ar šī gada 1. jūliju. Tāpat arī atbilstoši grozījumiem likumā papildināti «Pārejas noteikumi» ar 80. un 81. punktu.

Papildinājumos citu starpā aktualizēti arī šādi komentāri:

  • 4.1 pantā «Pakalpojumu sniegšanas vieta» – par pastāvīgo iestādi, PVN numuru un pastāvīgo iestādi, garantijas remonta pakalpojumiem, kā arī par pakalpojumu, kuru sniedz persona, kura neveic saimniecisko darbību (panta septītā daļa);
  • 5. pantā «Nodokļa likmes»;
  • 6. pantā «Izņēmumi», piemēram, vai pirmās daļas 91. punktā noteiktais PVN atbrīvojums medicīnas pakalpojumiem un ar medicīnu saistītajiem pakalpojumiem, kas nepieciešami, lai nodrošinātu medicīnas pakalpojumu sniegšanu, ir saskaņots ar Eiropas Padomes 2006. gada 28. novembra 2006/112 direktīvas normām; 17. punktā par finanšu darījumiem un kredītu starpniecību – VID interpretāciju, 23. punktā par PVN piemērošanas kārtību nelietota nekustamā īpašuma pārdošanai atkarībā no tā, vai nelietots nekustamais īpašums iegādāts pirms vai pēc 2011. gada 27. jūlija;

6.2 pantā «Nodokļa samazinātās likmes piemērošana» – par PVN samazinātās likmes piemērošanas kārtību medicīnisko ierīču piegādēm,  kā arī tabula «PVN likmju izmaiņas pēc 2004. gada 1. maija»  papildināta, ņemot vērā izmaiņas saistībā ar PVN standartlikmes samazināšanos no 22% uz 21%.