Nodokļu likumu komentāru 2. sējuma rokasgrāmatā «Par pievienotās vērtības nodokli» un «Dabas resursu nodokļa likuma» komentāros veikta aktualizācija atbilstoši praksē aktuāliem jautājumiem, tiesu praksei un normatīvajiem aktiem, kuri ir spēkā uz 2012. gada 24. janvāri.

Rokasgrāmatas 2. sējumā autori komentē:

- 1995. gada 9. marta likumu «Par pievienotās vērtības nodokli» (ar grozījumiem, kas Saeimā ir pieņemti līdz 2011. gada 8. decembrim);

- 2005. gada 15. decembra Dabas resursu nodokļa likumu (ar grozījumiem, kas Saeimā ir pieņemti līdz 2010. gada 20. decembrim).

Komentēts likuma «Par pievienotās vērtības nodokli»:

  • 2. pants «Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamie darījumi un to apliekamā vērtība» – tiek skaidrots piemērs par degvielas iegādi, izmantojot kartes: preču piegāde vai pakalpojums;
  • 2. pants «Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamie darījumi un to apliekamā vērtība» – komentēta PVN piemērošana darījumos ar filiālēm;
  • 6. pants «Izņēmumi»;
  • 9. pants «Nodokļa taksācijas periods»;
  • 13.6 pants «Nodokļa piemērošana būvniecības pakalpojumiem».