Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2013. gada 4. oktobri.

Rokasgrāmatā citu starpā papildināti un aktualizēti likuma «Par nodokļiem un nodevām» un likuma «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» panti, šajos likumos minētās summas latos izsakot eiro valūtā atbilstoši grozījumiem, kas Saeimā ir pieņemti 2013. gada 19. septembrī.

Tāpat rokasgrāmatā citu starpā papildināti un aktualizēti likuma «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» šādu pantu komentāri:

  • 3. pants «Ar nodokli apliekamais objekts, nodokļa likme un taksācijas periods» un  4. pants «Rezidenta un pastāvīgās pārstāvniecības apliekamais ienākums» – izmaiņas ieturējuma nodokļa no nerezidentam izmaksājamā dividenžu, procentu un autoratlīdzības ienākuma piemērošanā;
  • 6. pants «Apliekamā ienākuma koriģēšana» –  par apliekamā ienākuma koriģēšanu par līdz 2013. gadam uzkrātajiem zaudējumiem no vērstpapīru pārdošanas;
  • 6.4 pants «Apliekamā ienākuma koriģēšana par procentu maksājumiem»;
  • 23. pants «Nodokļa avansa maksājumi»;
  • 24. pants «Nodokļa ieturēšana» – par izmaiņām nodokļa ieturēšanā no maksājumiem nerezidentiem.