Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2012. gada 29. jūniju.

Saskaņā ar likuma «Par nodokļiem un nodevām» 22. marta grozījumiem papildināta I. nodaļa ar 7.1 pantu «Padziļinātās sadarbības programma» jeb ar tiesisko regulējumu, kas paredz tā saucamā nodokļu maksātāju «Baltā saraksta» (turpmāk – Programma) ieviešanu, sniedzot komentāru par kritērijiem dalībai Programmā un pieteikumu dalībai Programmā iesniegšanu un izvērtēšanu.

Papildinājumos citu starpā aktualizēti arī šādi komentāri:

1. pantā «Likumā lietotie termini» – aktualizēti dati par VID veiktajām tematiskajām pārbaudēm;

15.1 pantā «Nodokļu maksātāju reģistrācija» – par saimnieciskās darbības reģistrāciju VID;

16. pantā «Nodokļu maksātāju tiesības» – par termiņiem, kādos tiek atmaksātas pārmaksātās nodokļu summas;

Likuma «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» komentāros aktualizēts:

15. pantā «Atlaižu piemērošana» – par nodokļa atlaides aprēķināšanu;

16. pantā «Nodokļa atlaide par ārvalstīs samaksāto nodokli» – par atlaides piemērošanu un dubultās uzlikšanas novēršanu, kā arī kredīta un atbrīvošanas metodes piemērošanu saskaņā ar Nodokļu konvenciju noteikumiem.