Nodokļu likumu komentāru 1. sējuma rokasgrāmatā «Par nodokļiem un nodevām» un «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» komentāros veikta aktualizācija atbilstoši praksē aktuāliem jautājumiem, tiesu praksei un normatīvajiem aktiem, kuri ir spēkā uz 2012. gada 9. janvāri.

Rokasgrāmatas 1. sējumā autori komentē:

- 1995. gada 2. februāra likumu «Par nodokļiem un nodevām» (ar grozījumiem, kas Saeimā ir pieņemti līdz 2011. gada 13. oktobrim);

- 1995. gada 9. februāra likumu «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» (ar grozījumiem, kas Saeimā ir pieņemti līdz 2011. gada 15. decembrim).

Autori snieguši komentārus par likuma «Par nodokļiem un nodevām»:

 • 15. pantu «Nodokļu maksātāju pienākumi» – jo ar 2011. gada 13. oktobra grozījumiem komentējamais pants ir papildināts ar jaunu 1. daļas 12. punktu;
 • 25. pantu «Nodokļu parādu dzēšana»;
 • 32. pantu «Atbildība par budžetā iemaksājamā nodokļa apmēra samazināšanu vai no budžeta atmaksājamā nodokļa apmēra
  nepamatotu palielināšanu»;
 • 33.2 pantu «Nodokļu deklarāciju precizēšana»;
 • 41. pantu «Valsts ieņēmumu dienesta un nodokļu maksātāja vienošanās līguma noslēgšana».

Autori snieguši komentārus par likuma «Par uzņēmumu ienākuma nodokli»:

 • 2. pantu «Nodokļa maksātāji»;
 • 4. pantu «Rezidenta un pastāvīgās pārstāvniecības apliekamais ienākums»;
 • 5. panta «Ar saimniecisko darbību tieši nesaistītie izdevumi» astoto daļu;
 • 6. pantu «Apliekamā ienākuma koriģēšana»;
 • 11. pantu «Dividenžu aplikšana ar nodokli»;
 • 14. pantu «Iepriekšējo gadu zaudējumu segšana».